Aspergerov syndróm

Aspergerov syndróm

Autizmus sa chápe ako chorobná zameranosť k vlastnej osobe spojená s poruchami kontaktu s vonkajším svetom. Ide o postihnutie v oblasti sociálnych vzťahov, komunikácie a správania.

Do oblasti porúch z autistického spektra sa priraďuje aj Aspergerov syndróm. Nazýva sa podľa autora Hansa Aspergera, ktorý poruchu popísal v roku 1944 a nazval ju autistickou psychopatiou (poruchou osobnosti). Na rozdiel od autizmu je pri Aspergerovom syndróme intelekt v rámci normálneho rozsahu a nie je narušený vývin reči.

V popredí je výrazné narušenie schopnosti dieťaťa vytvoriť si vzťah k iným ľudom, ktoré sa prejavuje neschopnosťou zapojiť sa do rovesníckych skupín. Deti s aspergerovým syndrómom sa v spoločnosti cítia nepríjemne, uprednostňujú radšej utiahnutý až pasívny spôsob života. Majú málo priateľov, lebo nevedia čítať neverbálne signály, nedokážu sa s rovesníkmi len tak porozprávať, slová berú doslovne. Spoločnosť ich často označuje ako čudákov.

Deti, ktoré trpia aspergerovým syndrómom sú menej flexibilné, veľmi ťažko si zvykajú na nové veci ako aj tiež na zmeny v ich blízkom okolí, potrebujú mať vo všetkom svoj poriadok. Dôvody vzniku tohto ochorenia nie sú dosiaľ známe. Aspergerovým syndrómom je postihnutých trikrát viac chlapcov ako dievčat.

Pri výchove a vzdelávaní týchto detí sa vyžaduje stereotyp v poradí činností, ktoré vykonávajú ako aj časté využívanie obrázkov, symbolov, a tabuliek.

Týmto syndrómom podľa všetkého trpia aj niektoré známe osobnosti ako Einstein, Newton,  Bill Gates.

Mohlo by vás zaujímať:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *
Pridajte komentár do diskusie a podelte sa o svoje skúsenosti.